Romans/Rô-ma 6:23 James/Gia-cơ 2:10 1 John/I Giăng 4:8b Isaiah/Ê-sai 53:6 Acts/Công-vụ 16:31
VIDEO VIDEO VIDEO
EE/CĐSR Activity/Hoạt Động 5-C Evangelism/Thực Hành
 English | Vietnamese
HOME
MISSION
PARTICIPATION
EVENT
KIDS
YOUTH
SHARING
BOOK
AUDIO
VIDEO
MAGAZINES
PRODUCT SELECTION
RESOURCES
CONTACT
LINKS
EE INTERNATIONAL
VIETNAM BAPTIST
VIETNAM C&MA
RADIO TIN LANH
 BREAKING NEWS
TRUYỀN GIÁO VÌ TÌNH BẠN
THEO KINH THÁNH
Mục sư Tôn Thất Bình

Làm Một Người Bạn Thật
Mác 2:1-12


Tôi và nhà tôi, Donna, đang đi cùng hai người bạn từ St. Petersburg, Florida, đến Fort Lauderdale. Khi đang đi trên Xa Lộ Liên Bang 75 với tốc độ giới hạn, tôi đoan chắc rằng mình sẽ đến đúng giờ để dự một buổi họp quan trọng.
Thình lình chiếc xe chạy chậm lại và dừng hẳn. Tim tôi như cũng muốn ngừng theo. Làm sao tới Fort Lauderdale đúng giờ được? Cảm ơn Chúa! Chúng tôi ngừng gần một ngã rẽ ra khỏi xa lộ. (Đọc tiếp)

Home


Lord Jesus said,
“Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends”

(NIV, John 15:13).


 Designed by ExWebDesign Copyright © 2005, Friendship Evangelism by the Book All rights reserved.